HOTĂRÂRE nr. 183 din 29 martie 2019pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 3 aprilie 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  La anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 16 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare, după numărul curent 43 se introduce un nou număr curent, numărul curent 44, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Denumirea direcției

  Sediul unității

  44.

  Complex Silva

  str. Petricani nr. 9A, municipiul București, cod 023841

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat

  București, 29 martie 2019.
  Nr. 183.
  -----