HOTĂRÂRE nr. 2 din 2 februarie 2022privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAȚILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 2 februarie 2022
  Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 12 august 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 32 alineatul (1), litera ș) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ș) propune Camerei Deputaților numirea secretarului general și a 4 secretari generali adjuncți;
  2. La articolul 253, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Secretarul general și cei 4 secretari generali adjuncți sunt numiți și eliberați din funcție de către Camera Deputaților, la propunerea Biroului permanent al Camerei Deputaților, cu consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.

  Această hotărâre a fost adoptată în ședința Camerei Deputaților din 2 februarie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU

  București, 2 februarie 2022.
  Nr. 2.
  ----