ORDIN nr. 227 din 31 martie 2006
privind amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 5 aprilie 2006  Având în vedere prevederile art. 76 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005,
  văzând Referatul de aprobare al Direcţiei consolidarea proprietăţii, reforma structurilor de exploatare şi conservarea solurilor nr. 103.631 din 22 martie 2006 privind amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Bucureşti, 31 martie 2006.
  Nr. 227.


  Anexa
  AMPLASAREA ŞI DIMENSIUNILE zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare
    1. Zona de protecţie la prize de apă, evacuări de apă, lucrări în albie şi altele asemenea:  
        - metri -  
    - Lăţimea zonei de protecţie10    
    2. Zona de protecţie la canale      
    2.1. Canale de irigaţii      
    - Lăţimea zonei de protecţie:      
      -canal de distribuţie2,0    
      -canal de aducţiune2,5    
      -canal de transport3,0    
    2.2. Canale de desecare:      
    -canale secundare şi de ultim ordin2,0    
    -canale principale2,0    
    -canale colectoare2,5    
    3. Zona de protecţie la staţii de pompare:      
    - Lăţimea zonei de protecţie:      
    a) împrejmuite (măsurată de la împrejmuire)1,0    
    b) neîmprejmuite (măsurată de la limita construcţiei)4,0    
    4. Zona de protecţie de-a lungul digurilor      
    -Înălţimea medie a digului0,5- 2,52,6- 5>5
    -Lăţimea zonei de protecţie:      
      -spre cursul de apă5,010,015,0
      -spre incintă3,04,04,0
    5. Zona de protecţie la baraje      
    -Înălţimea barajului<10   >10
    -Lăţimea zonei de protecţie:      
      -baraj5,0   15,0
      -lucrări anexe la baraje5,0   5,0
      -construcţii şi instalaţii:      
    a) împrejmuite (măsurată de la împrejmuire)   1  
    b) neîmprejmuite (măsurată de la limita construcţiei)   3  
    6. Zona de protecţie în jurul lacurilor de acumulare      
    -Lăţimea zonei de protecţie   5,0  
    7. Zona de protecţie la perdelele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi la plantaţiile antierozionale      
    -Lăţimea zonei de protecţie:      
    a) împrejmuite (măsurată de la împrejmuire)   1  
    b) neîmprejmuite (măsurată de la ultimul rând al perdelei/plantaţiei)   3  
    8. Zona de protecţie la construcţiile pentru întreţinere şi exploatare      
    -Lăţimea zonei de protecţie:      
    a) împrejmuite (măsurată de la împrejmuire)   1,0  
    b) neîmprejmuite (măsurată de la limita construcţiei)   3,0

  NOTĂ:
  1. Zonele de protecţie se măsoară astfel:
  a) la lacurile de acumulare, de la nivelul maxim de retenţie;
  b) la celelalte lucrări, de la limita zonei de construcţie sau a împrejmuirii.
  2. În lăţimea zonelor de protecţie nu se includ drumurile de exploatare.
  3. În cazul în care de la piciorul taluzului digului spre apă distanţa până la mal este mai mică decât zona de protecţie, pentru lăţimea zonei de protecţie se ia distanţa de la dig la mal.
  4. Înălţimea şi adâncimea medie se determină pe tronsoane caracteristice.
  --------------