LEGEA nr. 209 din 25 septembrie 2020 (*republicată*)privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1081 din 29 noiembrie 2023
  *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 306/2023 pentru modificarea Legii nr. 209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1001 din 3 noiembrie 2023, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 209/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2020.


  Articolul 1
  (1) Prin lucrător frontalier, în sensul prezentei legi, se înțelege persoana care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:
  a) își exercită activitatea profesională pe teritoriul unui stat vecin, altul decât cel de domiciliu/reședință/rezidență, în baza unui contract de muncă valabil, încheiat pe durată nedeterminată sau pe durată determinată;
  b) revine periodic, zilnic sau cel puțin săptămânal, în statul de domiciliu/reședință/rezidență.
  (2) În baza acordurilor bilaterale încheiate între statele menționate la alin. (1), angajatorii lucrătorilor frontalieri eliberează, la cerere, un certificat privind încadrarea în muncă a acestora.


  Articolul 2

  În punctele de trecere a frontierei de stat rutiere unde infrastructura o permite, Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliția de Frontieră Română, deschide benzi speciale de trecere dedicate lucrătorilor frontalieri care posedă certificatul prevăzut la art. 1 alin. (2).


  Articolul 3

  Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, asigură personal de specialitate, echipamente specifice de control și infrastructura de comunicații și informatică, în vederea operaționalizării benzilor speciale de trecere prevăzute la art. 2, cu sprijinul administratorilor acestora, dacă este cazul.

  -----