HOTĂRÂRE nr. 459 din 16 mai 2002
privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 27 mai 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 15 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora norme de supraveghere, inspecţie sanitară şi control conform prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  În scopul realizării unei informări prompte, adecvate şi corecte a populaţiei asupra calităţii apei de imbaiere din zonele naturale, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Turismului vor încheia, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, un protocol de colaborare.


  Articolul 4

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se abroga.


  Articolul 5

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  Ministrul apelor şi protecţie mediului,
  Petru Lificiu
  Ministrul turismului,
  Matei-Agathon Dan
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca


  Anexă

  NORMA 16/05/2002