ORDIN nr. 3.179 din 11 octombrie 2022pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 402/2018 privind aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1016 din 19 octombrie 2022
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale nr. AR 18.045 din 11.10.2022,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 402/2018 privind aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2018, se completează după cum urmează:– După poziția nr. 17 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 18, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.DCICod ATC
  „18Imunoglobulină tetanică umanăJ06BB02“


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat

  București, 11 octombrie 2022.
  Nr. 3.179.
  -----