ORDONANTA Nr. 7 din 27 ianuarie 1995
privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 31 ianuarie 1995  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. f) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Formularele tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii, precum şi cele care privesc activităţile de trezorerie, bugetară, de control şi sancţionare a contravenţiilor la normele legale privind disciplina financiară se tiparesc de Ministerul Finanţelor, prin Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala".
  Modelele formularelor tipizate, caracteristicile, precum şi modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a acestora, pentru domeniile prevăzute la alin. 1, se aproba prin ordin al ministrului finanţelor, care se publică în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 2

  Comenzile pentru tipărirea formularelor prevăzute la art. 1, executate prin Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", de sub autoritatea Ministerului Finanţelor, sunt exceptate de la prevederile legislaţiei privind achiziţiile de bunuri şi investiţii publice.
  Preţurile formularelor tipizate potrivit prezentei ordonanţe şi tarifele serviciilor aferente acestora se negociaza sub supravegherea Ministerului Finanţelor.


  Articolul 3

  Finanţarea cheltuielilor necesare tipăririi şi difuzării formularelor prevăzute la art. 1 se asigura din bugetul Ministerului Finanţelor.
  Sumele încasate din vânzarea, către utilizatori din afară sistemului Ministerului Finanţelor, a unor formulare tipizate constituie venituri la bugetul de stat.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  -----------------
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  -----------------------