HOTĂRÂRE nr. 888 din 28 octombrie 1999pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 4 noiembrie 1999
  Guvernul României hotărăște:

  Articolul 1

  Hotărârea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 953/1998, se modifica după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Sumele împrumutate în condițiile prevederilor art. 1 lit. a) se vor defalca pe județe și, în cadrul acestora, pe localități beneficiare, prin convenții încheiate între Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și consiliile județene.(2) Sumele împrumutate în condițiile prevederilor art. 1 lit. b) se vor repartiza și se vor pune la dispoziție județelor și, în cadrul acestora, localităților beneficiare, cu titlu nerambursabil, pe bază de convenții încheiate între Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și consiliile județene. Angajarea în plati de către beneficiari a sumelor astfel repartizate se va face cu respectarea reglementărilor legale privind finanțele publice locale.(3) Obiectivele realizate și bunurile achiziționate cu sumele prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi evidentiate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale respective.
  2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, a comisioanelor, a spezelor bancare, a primelor de asigurare, a consultantei de specialitate, a altor costuri aferente acestuia, precum și rambursarea creditului intern și a tuturor costurilor aferente acestuia se vor efectua din fondurile care se aloca anual cu aceasta destinație de la bugetul de stat, potrivit legii, Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.(2) Plata T.V.A. și a taxelor vamale aferente creditului extern se va efectua din fondurile care se aloca anual, cu aceasta destinație, de la bugetul de stat, potrivit legii, Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.(3) Derularea operațiunilor în valută se efectuează printr-o banca comercială selectata de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului în condițiile legii.


  Articolul 2

  Hotărârea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  Secretar de stat,
  șeful Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Vlad Rosca
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes

  ----------