ORDIN nr. 1.225 din 9 octombrie 2006
pentru aprobarea Normelor privind autorizarea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină, a centrelor de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 25 octombrie 2006  Având în vedere prevederile Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,
  văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. E.N. 5.052/2006,
  ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind autorizarea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină, a centrelor de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, institutele de sănătate publică regionale, Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină, centrele de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti şi unităţile de transfuzie sanguină din spitale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 9 octombrie 2006.
  Nr. 1.225.


  Anexă

  NORMA 09/10/2006