ORDIN nr. 901/S.B. din 30 septembrie 2005
privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 12 octombrie 2005  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5), (6), (8) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,
  ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Distribuitorii de echipamente electrice şi electronice sau punctele de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice pot refuza preluarea acestor deşeuri în una din următoarele situaţii:
  a) deşeurile de echipamente electrice şi electronice prezintă forme evidente de contaminare cu substanţe chimice periculoase, aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001;
  b) deşeurile de echipamente electrice şi electronice prezintă suprafeţe exterioare periculoase pentru manipulare: părţi tăioase, ascuţite, zimţate, spărturi, subansamble cu diverse grade de libertate, care în timpul manipulării pot produce accidentări.
  (2) Distribuitorii de echipamente electrice şi electronice sau punctele de colectare menţionate la alin. (1) sunt obligate să consemneze în scris motivul refuzului şi să îl prezinte pe loc persoanei care a depus echipamentul.
  (3) O dată la 3 luni distribuitorii de echipamente electrice şi electronice sau punctele de colectare menţionate la alin. (1) sunt obligate să prezinte un centralizator care să cuprindă copiile acestor rapoarte de refuz la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pentru stabilirea măsurilor necesare colectării acestor deşeuri.


  Articolul 2

  (1) În vederea reducerii cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice eliminate ca deşeuri municipale nesortate şi pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice aflate în una din situaţiile menţionate la art. 1 alin. (1) le depun la punctele de colectare conform art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
  (2) Deşeurile de echipamente electrice şi electronice menţionate la art. 1 alin. (1) sunt depozitate în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 şi ale anexei nr. 3 la aceeaşi hotărâre şi intră în circuitul de valorificare şi reciclare doar în condiţiile respectării cerinţelor cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.


  Articolul 3

  Personalul din punctele de colectare va fi special instruit pentru a identifica şi manipula în mod corect deşeurile de echipamente electrice şi electronice contaminate menţionate la art. 1 alin. (1).


  Articolul 4

  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Bucureşti, 30 septembrie 2005.
  Nr. 901/S.B.
  -------