ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 22 septembrie 2005
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 octombrie 2005  Având în vedere:
  întârzierea înregistrată în numirea de către Senatul României a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi, în consecinţă, faptul că această nouă instituţie nu a putut prelua activitatea de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor de la Avocatul Poporului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
  rolul deosebit al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal de gardian al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special al dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea acestor date,
  necesitatea ca Avocatul Poporului să îndeplinească în continuare atribuţiile de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea acestor date până la devenirea operaţională a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal/numirea unui preşedinte al acestei autorităţii,
  urgenţa remedierii acestei stări de fapt,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, se prorogă până la data de 31 decembrie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 22 septembrie 2005.
  Nr. 131.
  ---------