ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 13 septembrie 2006
pentru modificarea alin. (3) al art. 85^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 15 septembrie 2006  Având în vedere necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită a sumelor de bani provenite din valorificarea activelor statului şi din privatizare numai în temeiul unor hotărâri judecătoreşti sau arbitrale irevocabile,
  luând în considerare faptul că neinstituirea urgentă a acestei măsuri este de natură să producă statului prejudicii însemnate şi, mai ales, ireversibile, rezultând din dificultatea întoarcerii executării silite în situaţia desfiinţării hotărârilor judecătoreşti ori arbitrale în temeiul cărora s-a efectuat executarea silită,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Alineatul (3) al articolului 85^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,
  Răzvan Orăşanu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 13 septembrie 2006.
  Nr. 66.
  ---------