HOTĂRÂRE nr. 294 din 8 martie 2001
privind indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei pentru trimestrul I al anului 2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 13 martie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) În luna martie 2001 se indexează pensiile de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor şi următoarele venituri ale populaţiei, după cum urmează:
  a) pensiile şi pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi pensiile şi pensiile suplimentare ale pensionarilor militari;
  b) pensiile agricultorilor;
  c) pensiile I.O.V.R.;
  d) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor de asigurări sociale de stat şi militari, încadraţi în gradul I de invaliditate;
  e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii;
  f) indemnizaţiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 189/2000;
  g) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991 şi al Legii nr. 44/1994, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Procentul de indexare a veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se diferentiaza, pe categorii de beneficiari, în funcţie de data deschiderii drepturilor de pensie, după cum urmează:
  a) 7,5% pentru pensionării ale căror drepturi au fost deschise până la data de 31 decembrie 1997 inclusiv;
  b) 5,0% pentru pensionării ale căror drepturi au fost deschise începând cu data de 1 ianuarie 1998 şi până la data de 31 martie 2001 inclusiv.
  (3) Veniturile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) şi e) se indexează cu procentul de 7,5%.
  (4) Veniturile prevăzute la alin. (1) lit. c), f) şi g) se indexează cu procentul de 5,0%.
  (5) Măsurile de protecţie socială prevăzute la alin. (2) se aplică numai beneficiarilor ale căror cuantumuri ale pensiei de baza nu depăşesc valoarea a doua salarii medii nete pe economie, la ultimul nivel comunicat de Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice până la data întocmirii documentelor lunare de plată a pensiilor.


  Articolul 2

  Persoanelor ale căror drepturi de pensie se deschid în luna martie 2001 şi se stabilesc în condiţiile prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 privind aplicarea măsurilor de protecţie socială a pensiilor de asigurări sociale de stat şi militare, stabilite şi recalculate după data de 1 august 1996, li se aplică măsurile de protecţie socială prevăzute la art. 1.


  Articolul 3

  (1) Procentul de indexare de 7,5% se aplică şi pensiilor minime de asigurări sociale de stat şi pensiilor minime ale agricultorilor.
  (2) Cuantumurile pensiilor minime rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) conţin contribuţia datorată asigurărilor sociale de sănătate.


  Articolul 4

  Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de baza.


  Articolul 5

  Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 se completează cu prevederile prezentei hotărâri.


  Articolul 6

  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna martie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Gheorghe Matache,
  secretar de stat
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Directorul Serviciului Roman de Informaţii,
  Radu Timofte
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Oana,
  secretar de stat
  ------------