HOTĂRÂRE nr. 30 din 12 ianuarie 2011
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 66, tronson Petroşani-Simeria, km 136+000-km 210+516"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 66, tronson Petroşani-Simeria, km 136+000-km 210+516", prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Finanţarea obiectivului de investiţii se face prin fonduri de la Banca Europeană de Investiţii - etapa a IV-a şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


  Articolul 3

  Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 12 ianuarie 2011.
  Nr. 30.


  Anexa
  INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 66,
  tronson Petroşani-Simeria, km 136+000-km 210+516"
  Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
  Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
  Amplasament: judeţul Hunedoara
  Indicatori tehnico-economici:
    Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA:   144.433*)mii lei
    (în preţuri în anul 2000, 1 euro = 1.862 lei),      
    din care C+M:   130.567mii lei
    Eşalonarea investiţiei:      
    Anul IINV   79.438 mii lei  
    C+M   71.812 mii lei  
    Anul IIINV   64.995 mii lei  
    C+M   58.755 mii lei  
    Durata de realizare a investiţiei:24 de luni    
    Capacităţi:      
    - Lungime traseu74.516 km;    
    - Lăţime platformă10,00 m;    
    - Lăţime parte carosabilă7,00 m (2 x 3,50) m;    
    - Lăţime acostamente2 x 1,50 m;    
    - poduri,41 buc.    
    din care pasaje superioare5 buc.    
    - pasaje la nivel cu CF4 buc.    
    - amenajări intersecţii327 buc.    
    - ziduri de sprijin8 km  

  ---------- Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
  Factori de risc:
  Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.
  Finanţarea investiţiei:
  Finanţarea obiectivului de investiţii se face prin fonduri de la Banca Europeană de Investiţii - etapa a IV-a şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  -------