ORDIN nr. 4.969 din 30 august 2022privind desființarea unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Castelul zânelor" din municipiul București, sectorul 3
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 22 septembrie 2022
  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c), respectiv ale art. 29^1 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
  luând în considerare Adresa Societății Comerciale VANE FORTUNA - S.R.L. din municipiul București, sectorul 3, nr. 42 din 17.06.2022 privind solicitarea de desființare a unității de învățământ Grădinița „Castelul zânelor“ din municipiul București, sectorul 3, înregistrată la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) cu nr. 4.878 din 18.07.2022,
  ținând cont de dispozițiile Hotărârii Asociatului unic al Societății Comerciale VANE FORTUNA - S.R.L. din municipiul București, sectorul 3, nr. 2 din 17.06.2022,
  ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației nr. 5.034/2021 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. Vane Fortuna - S.R.L. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Castelul zânelor“ din municipiul București,
  ținând cont de art. 11 din Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 2.08.2022,
  având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.737 din 19.08.2022 privind desființarea unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Castelul zânelor“ din municipiul București, sectorul 3,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se desființează unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Castelul zânelor“, cu sediul în str. Nicolae Roșu nr. 7, municipiul București, sectorul 3, cu nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program prelungit“.


  Articolul 2
  (1) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar are obligația de a comunica unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Castelul zânelor“ din municipiul București, sectorul 3, prevederile prezentului ordin, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.(2) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Castelul Zânelor“ din municipiul București, sectorul 3, are dreptul de a contesta decizia ministrului educației privind desființarea în termen de 30 de zile de la comunicarea dispozițiilor prezentului ordin, conform reglementărilor legale în vigoare.


  Articolul 3

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Castelul zânelor“ din municipiul București, sectorul 3, nu mai are dreptul de a școlariza copii la nivelul de învățământ „preșcolar“ și va desfășura procesul de învățământ în lichidare începând cu anul școlar 2022-2023.


  Articolul 4

  Ministerul Educației, Societatea Comercială VANE FORTUNA - S.R.L. din municipiul București, sectorul 3, unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Castelul zânelor“ din municipiul București, sectorul 3, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 30 august 2022.
  Nr. 4.969.
  -----