HOTĂRÂRE nr. 387 din 9 aprilie 1990
privind unele măsuri în legătură cu asigurarea autovehiculelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 aprilie 1990  Guvernul României hotaraste:

  Articolul 1

  Persoanele juridice care deţin tramvaie se asigura prin efectul legii pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule, pentru care vor plati o primă de asigurare de 175 lei/an pentru fiecare tramvai cu sau fără remorca.


  Articolul 2

  Prevederile art. 1 se aplică începînd cu data prezentei hotărîri.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN
  -----