ORDIN nr. 65 din 18 septembrie 1997
privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea, controlul, certificarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 24 septembrie 1997  Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
  vazand Nota Inspecţiei de stat pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor nr. 45.870 din 4 septembrie 1997,
  având în vedere prevederile art. 2 lit. c), ale art. 12 şi ale art. 18 lit. b) şi d) din Legea nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, modificată şi completată prin Legea nr. 57/1997 şi prin Legea nr. 131/1997,
  ţinând seama de directivele Consiliului Uniunii Europene privind comercializarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare: nr. 66/400/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de sfecla; nr. 66/401/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de plante furajere; nr. 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de cereale; nr. 66/403/CEE din 14 iunie privind comercializarea cartofilor de samanta; nr. 69/208/CEE din 30 iunie 1969 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre; nr. 70/458/CEE din 29 septembrie 1970 privind comercializarea seminţelor de legume; nr. 68/193/CEE din anul 1968 privind comercializarea materialelor de înmulţire vegetativa a viţei de vie; nr. 91/682/CEE din 19 decembrie 1991 privind comercializarea materialelor de înmulţire a plantelor ornamentale şi a plantelor ornamentale; nr. 92/33/CEE din 28 aprilie 1992 privind comercializarea plantelor legumicole şi a materialelor de înmulţire a legumelor, altele decât seminţele; nr. 92/34/CEE din 28 aprilie 1992 privind comercializarea materialelor de înmulţire a plantelor fructifere şi a plantelor fructifere destinate producţiei de fructe; nr. 77/93/CEE din 21 decembrie 1976 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitatea Europeană a organismelor dăunătoare vegetalelor şi produselor vegetale şi împotriva propagarii lor în interiorul Comunităţii, toate acestea cu modificările ulterioare, precum şi directivele şi deciziile în materie ale Comisiei Comunităţii Europene,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 390/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice pentru producerea, controlul, certificarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor, cuprinzând:
  Partea I
  Reguli tehnice generale privind producerea, controlul, certificarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor;
  Partea a II-a
  Norme tehnice specifice pentru producerea, controlul, certificarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor, cu anexele nr. 1-23, pe speciile sau grupele de specii următoare:
  1. Cereale paioase
  2. Porumb
  3. Sorg
  4. Leguminoase alimentare
  5. Floarea-soarelui
  6. Rapita de ulei
  7. Ricin
  8. Arahide
  9. În
  10. Canepa
  11. Bumbac
  12. Tutun
  13. Cartof
  14. Sfecla de zahăr, sfecla furajera şi cicoare
  15. Plante furajere
  16. Plante medicinale şi aromatice
  17. Legume
  18. Plante ornamentale-flori
  19. Hamei
  20. Material săditor pomicol
  21. Material săditor de dud
  22. Material săditor viticol
  23. Plante ornamentale-material dendrologic;
  Partea a III-a
  Formulare-model, anexele nr. 1-8.


  Articolul 2

  Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data emiterii. Pe aceeaşi dată, Ordinul ministrului agriculturii nr. 37 din 28 aprilie 1988 şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.
  Cantităţile de seminţe şi de material săditor care nu sunt destinate reinmultirii, certificate în conformitate cu normele în vigoare până la data prezentului ordin, vor putea fi comercializate în următorii 3 ani pentru culturi de consum.


  Articolul 3

  Inspecţia de stat pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin şi va organiza instruiri privind modul de aplicare a acestuia.
  Normele tehnice, anexe la prezentul ordin, pot fi consultate, de către cei interesaţi, la Inspecţia de stat pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, la Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi la inspectoratele pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor teritoriale.


  Articolul 4

  Prezentul ordin, cu excepţia anexelor, va fi publicat în Monitorul Oficial al României.
  Ministrul agriculturii şi
  alimentaţiei,
  Dinu Gavrilescu
  --------------