HOTĂRÂRE nr. 433 din 23 martie 2004
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 aprilie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va urmări aplicarea în teritoriu a prevederilor prezentei hotărâri şi va sprijini autorităţile administraţiei publice locale în acţiunea de elaborare şi adoptare, în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, a regulamentelor proprii, cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Ilie Sârbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  de Reglementare pentru Serviciile
  Publice de Gospodărie Comunală,
  Ioan Radu
  Bucureşti, 23 martie 2004.
  Nr. 433.


  Anexă

  REGULAMENT 23/03/2004