ORDONANTA nr. 104 din 27 august 1998
pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 28 august 1998  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 2 lit. l) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul UNIC

  Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991, se modifica după cum urmează:
  1. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - În cazul acţiunilor de importanţa deosebită ce se întreprind prin lichidarea rapida a focarelor de boli transmisibile, prin sacrificarea unor animale şi prin alte măsuri ce se impun pentru prevenirea difuzării epizootiilor şi pentru apărarea sănătăţii efectivelor de animale, se acordă despăgubiri, proprietarilor animalelor sacrificate sau altfel afectate indiferent dacă animalele respective sunt asigurate sau nu.
  Sacrificarea unor animale şi alte măsuri ce se impun pentru prevenirea epizootiilor şi apărarea sănătăţii efectivelor de animale, în cazul acţiunilor de importanţa deosebită prevăzute la alin. 1, se aproba în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  Proprietarii de animale, care nu au anuntat fără întârziere îmbolnăvirea animalelor, nu au izolat animalele bolnave şi cei care nu au respectat măsurile stabilite de autorităţile sanitare veterinare nu au drept de despăgubiri.
  Plata despăgubirilor se face din fondurile prevăzute pentru combaterea epizootiilor, la valoarea de înlocuire la preţul pieţei a animalului sacrificat, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar prin redarea, indisponibilizarea ori afectarea în alt fel a animalului, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarelor de boala sau de asanare a acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."
  2. Articolul 39 litera d) va avea următorul cuprins:
  "d) asigura strângerea şi distrugerea cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate de unităţile de ecarisaj; organizează acţiuni de strangere a cainilor fără stăpân şi asigura aplicarea în acest scop a tehnicilor admise de normele sanitare veterinare internaţionale; amenajeaza şi întreţin locurile de depozitare a resturilor menajere, potrivit regulilor sanitare veterinare."
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii
  şi alimentaţiei,
  Dinu Gavrilescu
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Daianu
  ----------