DECRET nr. 222 din 17 martie 2023privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2023
  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,
  Președintele României decretează:

  ARTICOL UNIC

  Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  București, 17 martie 2023.
  Nr. 222.
  -----