DECIZIE nr. 10 din 16 octombrie 2007
privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 18 decembrie 2007  În temeiul art. 500 şi 502 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România decide:

  Articolul 1

  (1) În vederea asigurării calităţii actului medico-dentar, la nivelul fiecărui cabinet de medicină dentară se va asigura o trusă de urgenţă.
  (2) Conţinutul minim al trusei de urgenţă este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 2

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Colegiului Medicilor
  Dentişti din România,
  Liviu Zetu
  Bucureşti, 16 octombrie 2007.
  Nr. 10.


  Anexa
  CONŢINUTUL MINIM
  al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară
  1. Aparatură şi materiale
  Obligatorii:
  1. Tensiometru 1 buc.
  2. Stetoscop 1 buc.
  3. Garou 1 buc.
  4. Fese 3 role
  5. Bandă adezivă 2 role
  6. Soluţie polividon-iodat*1) sau clorhexidină*2) pentru tegumente 1 flacon
  7. Perfuzoare pentru soluţii cristaline 2 buc.
  8. Canule intravenoase 20 G 2 buc.
  9. Seringi 5 ml sterile 5 buc.
  10. Seringi 10 ml sterile 5 buc.

  _________
  *1) Betadine, Iodina, Iodosept, Poliodine.
  *2) Hibiscrub, Hibitane, Clorhexin, Desmanol.
  2. Medicamente
  Obligatorii:
  *Font 9*

  ┌───┬─────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────┐
  │Nr.│DCI*3) │ Forma farmaceutică │ Cantitate │ Observaţii │
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │1. │Nitroglicerină*4)│capsulă 0,5 mg sau │1 flacon (40 cp) │1 capsulă sublingual în │
  │ │ │capsulă 0,65 mg │ │criza de angină pectorală,│
  │ │ │ │ │infarct miocardic acut, │
  │ │ │ │ │edem pulmonar acut cu │
  │ │ │ │ │TAS > 100 mg Hg. Se poate │
  │ │ │ │ │repeta la 5 minute (3-4 │
  │ │ │ │ │capsule). │
  │ │sau │sau │ │Atenţie la valabilitate │
  │ │ │ │ │(6 luni). │
  │ │ ├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │ │ │aerosol 0,4 mg/doză │1 flacon (10 g) │2 pufuri sublingual în loc│
  │ │Nitroglicerină*5)│ │ │de 1 capsulă de │
  │ │ │ │ │nitroglicerină │
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │2. │Nifedipină*6) │tablete sau capsule │10 buc. │1 comprimat sau conţinutul│
  │ │ │10 mg │ │unei capsule sublingual, │
  │ │ │ │ │pentru scăderea TA │
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │3. │Acid acetil- │capsule 500 mg │10 buc. │1 capsulă mestecată, în │
  │ │salicilic*7) │ │ │cazul suspiciunii de │
  │ │ │ │ │infarct miocardic acut │
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │4. │Furosemid*) │fiole 20 mg/2 ml │10 buc. │IV, pentru reducerea TA │
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │5. │Adrenalină │fiole 1mg/1ml │5 buc. │Indicată în cazul şocului │
  │ │ │ │ │anafilactic cu iminenţă │
  │ │ │ │ │de stop cardiac. Se │
  │ │ │ │ │foloseşte numai soluţie │
  │ │ │ │ │diluată cu ser fiziologic │
  │ │ │ │ │(1 fiolă în 10 ml). Se │
  │ │ │ │ │injectează câte 3 ml SC │
  │ │ │ │ │sau intralingual la 5 │
  │ │ │ │ │minute până la obţinerea │
  │ │ │ │ │unei TAS> 90 mm Hg. │
  │ │ │ │ │Calea IV se va folosi │
  │ │ │ │ │numai în situaţii extreme │
  │ │ │ │ │sau în condiţiile │
  │ │ │ │ │monitorizării ECG (se │
  │ │ │ │ │folosesc aceleaşi doze). │
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │6. │Efedrină │fiole 10mg/1ml │5 buc. │5-10 mg IV lent în cazul │
  │ │ │ │ │bradicardiei extreme │
  │ │ │ │ │care nu răspunde la │
  │ │ │ │ │atropină sau al │
  │ │ │ │ │hipotensiunii arteriale │
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │7. │Atropină │fiole 10mg/1ml │5 buc. │Se foloseşte soluţia │
  │ │ │ │ │diluată cu ser fiziologic │
  │ │ │ │ │(1 fiolă în 10 ml). În caz│
  │ │ │ │ │de bradicardie extremă │
  │ │ │ │ │(<50 bătăi/min) se │
  │ │ │ │ │administrează câte 3 ml │
  │ │ │ │ │sol diluată IV până la │
  │ │ │ │ │obţinerea unui │
  │ │ │ │ │puls > 55 bătăi/min. │
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │8. │Hidrocortizon │flacoane 100 mg, │2 g (20x100 mg │Se administrează IV rapid │
  │ │Hemisuccinat*9) │fiole 25mg │sau 80x25 mg) │(bolus) în cazul │
  │ │ │ │ │reacţiilor alergice acute │
  │ │ │ │ │al crizei astmatice sau al│
  │ │ │ │ │crizei Addisoniene. │
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │9. │Clemastinum*10) │fiole 2mg/1ml │10 buc. │IM sau IV lent în cazul │
  │ │sau Prometazină │ │ │reacţiilor alergice │
  │ │*11) │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │ │ │fiole 50mg/2ml │10 buc. │IM în cazul reacţiilor │
  │ │ │ │ │alergice. Nu se │
  │ │ │ │ │injectează IV. │
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │10.│Cimetidină*12) │fiole 200 mg/2ml │5 buc. │1 fiolă IV lent asociată │
  │ │sau │ │ │antihistaminicelor H1 │
  │ │Ranitidină*13) ├────────────────────┼───────────────────┤(clemastinul, prometazina)│
  │ │ │fiole 50mg/2ml │5 buc. │şi Hidrocortizonului în │
  │ │ │ │ │cazul reacţiilor alergice │
  │ │ │ │ │grave │
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │11.│Aminofilină* 14) │fiole 240mg/10ml │2 buc. │1 fiolă IV lent (10 min) │
  │ │ │ │ │pentru tratamentul │
  │ │ │ │ │bronhospasmului │
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │12.│Clorură de sodiu │fiole 10 ml │5 buc. │Ca solvent │
  │ │9 la mie │ │ │ │
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │13.│Clorură de sodiu │pungi 500 ml │2 buc. │Se administrează IV. │
  │ │9 la mie │ │ │ │
  │ ├─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │ │Glucoză 10% │pungi 500 ml │1 buc. │Se administrează IV în │
  │ │ │ │ │cazul hipoglicemiilor │
  │ │ │ │ │severe sau dacă alimenta- │
  │ │ │ │ │ţia orală este imposibilă.│
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │14.│Calciu gluconic │fiole 500 mg/5 ml │3 f │IV lent în cazul crizelor │
  │ │ │ │ │de hipoglicemie │
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │15.│Ketorolac*15) sau│fiole 30 mg/1 ml │5 buc. │Oral sau IM ca analgetic │
  │ │Metamizol*16) ├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │ │ │fiole 500 mg/2 ml │10 buc. │Oral sau IM ca analgetic │
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │16.│Drotavertin │ │ │ │
  │ │(NO-SPA) │ │10 buc. │ │
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │17.│Amoxicilină*17) │cp 500mg │5 buc. │2 g PO pentru profilaxia │
  │ │ │ │ │infecţiilor locale şi a │
  │ │ │ │ │endocarditei bacteriene │
  ├───┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
  │18.│Clindamicină*18) │cp 150 mg sau 300 mg│4 buc. │600 mg PO pentru profi- │
  │ │ │ │ │laxia infecţiilor locale │
  │ │ │ │ │şi a endocarditei │
  │ │ │ │ │bacteriene │
  └───┴─────────────────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────┘

  ___________
  *3) Denumire chimică internaţională (denumirile comerciale, dacă sunt diferite de DCI, vor fi listate în subsol, cu majuscule).
  *4) Nitroglicerină.
  *5) Maycor nitro spray, Nitromint.
  *6) Adalat, Cordipin, Corinfar, Nifedipin, Nifadil, Nifelat.
  *7) Aspirină.
  *8) Furorese, Lasix.
  *9) Flebocortid, Hidrocortizone, Hidrocortizone natriu succinat.
  *10) Tavegyl.
  *11) Romergan.
  *12) Histodil.
  *13) Zantac.
  *14) Miofilin.
  *15) Ketorol, Ketrodol, Toradol.
  *16) Algocalmin, Analgin, Novalgin.
  *17) Duomox, E-Mox, Ephamox, Moxilen, Ospamox.
  *18) Dalacin C, Clindamicin, Klindan, Lanacine.
  Facultative:
  1. Butelie de oxigen cu reductor de presiune şi sistem de administrare (canulă nazală sau mască) 1 buc.
  2. Balon de resuscitare (autogonflabil) cu mască 1 buc.
  3. Pipă orofaringiană 2 buc. (nr. 3,4)

  __________