RECTIFICARE nr. 122 din 4 mai 2006
la Legea nr. 122/2006
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2007    În cuprinsul Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):
    - la art. 120 alin. (2), în loc de: "... şi a răspunsului primit din partea statului solicitant, ..." se va citi: "... şi a răspunsului primit din partea statului solicitat, ...".
    -------