HOTĂRÂRE nr. 1.280 din 19 octombrie 2022pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 21 octombrie 2022
  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă bugetul rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 19 octombrie 2022.
  Nr. 1.280.

  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  Operatorul economic: Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A.
  Sediul/Adresa: Piața Națiunile Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, București
  Cod unic de înregistrare: RO14273221
  BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  ----