HOTĂRÂRE nr. 176 din 6 februarie 2014(*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari
(actualizată până la data de 22 mai 2014*)
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • -------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 577 din 6 mai 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere dispoziţiile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 109 alin. (4) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul I

  Se aprobă Regulamentul comun*) privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  -----------
  *) Regulamentul comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari este anexă şi la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.47/2014 şi a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 29 aprilie 2014.


  Articolul II

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ----------
  Art. II a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 577 din 6 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 22 mai 2014.
  p. Preşedintele Consiliului
  Superior al Magistraturii,
  judecător Gheorghe Muscalu
  Bucureşti, 6 februarie 2014.
  Nr. 176.
  -------