HOTĂRÂRE nr. 87 din 10 februarie 2015
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2015  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - SA, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea art. 39 alin. (4) şi a art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul finanţelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Bucureşti, 10 februarie 2015.
  Nr. 87.

  Anexă

  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  Operatorul economic: Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
  Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, Bucureşti
  Cod unic de înregistrare: RO14273221
  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
  pe anul 2015
  *Font 7*
                                                                                                                          mii lei
  ┌─────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────────┐
  │ │ │ │ Realizat/ │ │ │ │ │ % │
  │ │ │Nr.│Preliminat │Propuneri │ % │ Estimări │ Estimări ├──────┬──────┤
  │ │ INDICATORI │rd.│ an │an curent │ │ an 2016 │ an 2017 │9 =7/5│10=8/7│
  │ │ │ │ precedent │ (2015) │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ (2014) │ │ │ │ │ │ │
  ├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5/4 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 19.270,85│ 35.550,00│ 184,48│ 36.493,00│ 37.693,00│102,65│103,29│
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 19.111,30│ 35.030,00│ 183,29│ 35.774,00│ 36.774,00│102,12│102,80│
  │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,00│ 0,00│ -│ 0,00│ 0,00│ -│ -│
  │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,00│ 0,00│ -│ 200,00│ 700,00│ -│350,00│
  │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 159,55│ 520,00│ 325,93│ 719,00│ 919,00│138,27│127,82│
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│ 0,00│ -│ 0,00│ 0,00│ │ │
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 17.729,80│ 30.943,61│ 174,53│ 30.889,63│ 30.889,63│ 99,83│100,00│
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 17.727,80│ 30.941,61│ 174,54│ 30.882,63│ 30.882,63│ 99,81│100,00│
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 7.626,66│ 14.498,92│ 190,11│ 15.162,04│ 15.162,04│104,57│100,00│
  │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 377,55│ 385,85│ 102,20│ 512,11│ 562,11│132,72│109,76│
  │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 9.129,24│ 15.084,87│ 165,24│ 14.467,52│ 14.919,52│ 95,91│103,12│
  │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd.14)│12 │ 7.361,04│ 12.364,54│ 167,97│ 12.436,11│ 12.736,11│100,58│102,41│
  │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │ │C1│cheltuieli cu salariile │13 │ 7.079,17│ 9.914,50│ 140,05│ 11.145,94│ 11.445,94│112,42│102,69│
  │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 281,87│ 2.450,04│ 869,21│ 1.290,17│ 1.340,17│ 52,66│103,88│
  │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 68,92│ 198,29│ 287,71│ 0,00│ -│ -│ -│
  │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ -│ -│ -│
  │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 30,56│ 138,00│ 451,59│ 100,00│ 102,00│ -│102,00│
  │ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 1.737,64│ 2.582,33│ 148,61│ 2.662,67│ 2.762,67│103,11│103,76│
  │ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │D.│ │alte cheltuieli din exploatare │19 │ 594,35│ 971,97│ 163,54│ 1.109,70│ 1.109,70│114,17│100,00│
  │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 2,00│ 2,00│ 100,00│ 7,00│ 7,00│350,00│100,00│
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│ 0,00│ │ 0,00│ 0,00│ │ │
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1.541,04│ 4.606,40│ 298,91│ 5.603,37│ 6.803,37│121,64│121,42│
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,00│ 885,82│ │ 896,54│ 1.088,54│101,21│121,42│
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 1.541,04│ 3.720,58│ 241,43│ 4.706,83│ 5.714,83│126,51│ 0,00│
  │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │1│ │Rezerve legale │25 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │precedenţi │27 │ 1.541,04│ 3.720,58│ 241,43│ 123,82│ 0,00│ 3,33│ │
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ │ 0,00│ │ 4.583,01│ 5.714,83│ 17,11│ 0,00│
  │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │din care │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 224.289,66│891.787,68│ 397,61│934.654,58│1.040.036,58│104,81│111,27│
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 223.358,66│872,750,00│ 390,74│931.000,00│1.036.000,00│106,67│111,28│
  ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 224.289,66│891.787,68│ 397,61│934.654,58│1.040.036,58│104,81│111,27│
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 111│ 150│ 135,14│ 150│ 150│100,00│100,00│
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 108│ 148│ 137,04│ 148│ 148│100,00│100,00│
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 5.626,63│ 6.850,37│ 121,75│ 7.002,31│ 7.171,23│102,22│102,41│
  │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 5.462,32│ 5.582,49│ 102,20│ 6.275,87│ 6.644,79│112,42│102,69│
  │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 176,96│ 236,69│ 133,76│ 241,72│ 248,47│102,12│102,80│
  │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 920,03│ 870,42│ 94,61│ 846,45│ 819,51│ 97,25│ 96,82│
  │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │8│ │Plăţi restante │55 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
  │ │9│ │Creanţe restante │56 │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────┴──────┘

      *) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

  -------