HOTĂRÂRE nr. 854 din 30 august 2001
pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală I.M.L. 9 - 01: Unităţi de măsura
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 1 octombrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 37 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Instrucţiunile de metrologie legală I.M.L. 9-01: Unităţi de măsura, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei
  şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul integrării europene,
  Andrei Popescu,
  secretar de stat


  Anexa 1

  INSTRUCTIUNI 30/08/2001