HOTĂRÂRE nr. 1.288 din 18 decembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2012
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 132/2012, și al art. 3 alin. (7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 174/2010 pentru aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 12 august 2010.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  p. Directorul general al Agenției Naționale
  de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Vasile-Marcel Grigore
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Mariana Câmpeanu
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu

  București, 18 decembrie 2012.
  Nr. 1.288.

  Anexă

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară