HOTĂRÂRE nr. 717 din 17 iunie 2009 (*actualizată*)
privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
(actualizată până la data de 12 ianuarie 2010*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 18 iunie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 12 ianuarie 2010, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009; HOTĂRÂREA nr. 29 din 6 ianuarie 2010.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă",
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziţia unei locuinţe prin contractarea de credite, se aprobă normele de implementare a programului "Prima casă", denumit în continuare programul, prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Programul, definit ca program guvernamental, are următoarele caracteristici:
  a) caracter naţional, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al ţării;
  b) caracter social, reprezentat de intervenţia statului în procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achiziţia de locuinţe.


  Articolul 2

  Beneficiarii pot achiziţiona în cadrul programului următoarele tipuri de locuinţe:
  a) locuinţă finalizată;
  b) locuinţă care urmează să se construiască;
  c) locuinţă aflată în faza de construcţie, denumită în continuare construcţie la roşu.


  Articolul 3

  Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe prevăzute la art. 2 şi pentru finanţatori sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 4

  Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Administraţiei şi Internelor sunt împuternicite să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  p. Ministrul
  întreprinderilor mici şi mijlocii,
  comerţului şi mediului de afaceri,
  Marin Gheorghe,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul
  administraţiei şi internelor,
  Dan Nica
  Bucureşti, 17 iunie 2009.
  Nr. 717.


  Anexa 1

  NORMA 17/06/2009


  Anexa 2

  CRITERII 17/06/2009