HOTĂRÂRE nr. 775 din 16 septembrie 2015privind aprobarea Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 9 octombrie 2015
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Strategia națională pentru competitivitate 2015-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, comerțului și turismului,
  Mihai Tudose
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri,
  Andrei Dominic Gerea
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul educației și cercetării științifice,
  Sorin Mihai Cîmpeanu
  Ministrul fondurilor europene,
  Marius Nica
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mihail Fâcă,
  secretar de stat

  București, 16 septembrie 2015.
  Nr. 775.

  Anexă

  STRATEGIE
  națională pentru competitivitate 2015-2020

  ------