ORDIN nr. 18/C din 12 ianuarie 2009privind criteriile pentru avansarea funcționarilor publici cu statut special într-o funcție imediat superioară la aceeași poziție din statul de organizare și funcționare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 21 ianuarie 2009
  În temeiul art. 24 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul justiției și libertăților cetățenești emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești și din sistemul administrației penitenciare se avansează într-o funcție imediat superioară la aceeași poziție din statul de organizare și funcționare al unității din care fac parte, în condițiile prezentului ordin.(2) Avansarea funcționarilor publici cu statut special într-o funcție imediat superioară la aceeași poziție din statul de organizare și funcționare se face fără examen.(3) În sensul prezentului ordin, prin funcție imediat superioară se înțelege funcția la care cel puțin unul dintre elementele stabilite prin hotărâre a Guvernului, respectiv gradul profesional prevăzut sau coeficientul de ierarhizare, este imediat superior.
  (la 06-07-2009, Articolul 1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.589/C din 3 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 06 iulie 2009 )


  Articolul 2

  Avansarea funcționarilor publici cu statut special într-o funcție imediat superioară la aceeași poziție din statul de organizare și funcționare se face o singură dată pe an, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
  a) să aibă o vechime de cel puțin 2 ani ca funcționar public cu statut special definitiv în sistemul administrației penitenciare;
  b) să fi obținut la evaluarea performanțelor profesionale individuale din ultimul an cel puțin calificativul "foarte bun";
  c) să nu se afle sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, conform prevederilor legale;
  d) să nu fie puși la dispoziție sau suspendați din funcție, potrivit prevederilor legale;
  e) studiile absolvite să corespundă condițiilor de ocupare a funcției.


  Articolul 3
  (1) Avansarea funcționarilor publici cu statut special într-o funcție imediat superioară la aceeași poziție din statul de organizare și funcționare se realizează prin ordin sau decizie, potrivit competențelor legale.(2) Evidența funcționarilor publici cu statut special care îndeplinesc condițiile de a avansa într-o funcție imediat superioară la aceeași poziție din statul de organizare și funcționare este ținută, după caz, de Compartimentul resurse umane din Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești sau din unitatea unde aceștia sunt încadrați.


  Articolul 4

  Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziție contrară se abrogă.


  Articolul 6

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul justiției și libertăților cetățenești,
  Gabriel Tănăsescu,
  secretar de stat

  București, 12 ianuarie 2009.
  Nr. 18/C.
  -----