HOTĂRÂRE nr. 279 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 19 aprilie 2012
  Având în vedere dispozițiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, precum și procedura de numire în funcțiile de judecător și procuror, fără concurs, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 14 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Consiliului
  Superior al Magistraturii,
  judecător Alina Nicoleta Ghica

  București, 5 aprilie 2012.
  Nr. 279.


  Anexă

  REGULAMENT din 05/04/2012