ORDIN nr. 3.567 din 6 aprilie 2010
privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.142/2006
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010  În baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.142/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 24 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  - în anexa nr. 4, articolul VIII va avea următorul cuprins:
  "VIII. Modificarea contractului
  Contractul de management educaţional se suspendă de drept în cazul în care împotriva managerului educaţional a fost formulată plângere penală de către organele ierarhic superioare sau a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti."


  Articolul II

  Direcţia generală managementul resurselor umane şi reţea şcolară şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 6 aprilie 2010.
  Nr. 3.567.
  ----