ORDIN nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 3 decembrie 2007
  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) și ale art. 48 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative,
  ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat

  București, 23 noiembrie 2007.
  Nr. 353.

  Anexă

  NORME
  de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007