ORDIN nr. 2.701 din 30 decembrie 2010
pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 19 ianuarie 2011  În conformitate cu prevederile art. 57 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, autorităţile administraţiei publice locale elaborează şi aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean/local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute la art. 1.


  Articolul 3

  Pentru documentaţiile aflate în curs de elaborare sau avizare, autorităţile administraţiei publice locale competente vor asigura informarea şi consultarea publicului afectat de propunerile planurilor înainte de supunerea spre dezbaterea consiliului judeţean/local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de etapa în care se află, fără a relua integral întreaga procedură.


  Articolul 4

  Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului care se aprobă fără respectarea prezentului ordin sunt nule de drept.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
  Gheorghe Nastasia,
  secretar general
  Bucureşti, 30 decembrie 2010.
  Nr. 2.701.


  Anexă

  METODOLOGIE 30/12/2010