ORDIN nr. 1.156 din 27 noiembrie 2023privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 3.987 din 22 noiembrie 2023
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.156 din 27 noiembrie 2023
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1082 din 29 noiembrie 2023
    ORDIN nr. 3.987 din 22 noiembrie 2023