LEGE nr. 356 din 28 noiembrie 2023privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2023 pentru modificarea lit. c) a alin. (6) al art. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 29 noiembrie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2 din 8 februarie 2023 pentru modificarea lit. c) a alin. (6) al art. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 9 februarie 2023.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ

  București, 28 noiembrie 2023.
  Nr. 356.
  ------