LEGE Nr. 46 din 14 mai 1992
privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice care deţin acţiuni în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 21 mai 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Societăţile comerciale agricole pe acţiuni, cu capital majoritar de stat, înfiinţate în baza Legii nr. 15/1990, vor asigura persoanelor fizice care deţin acţiuni în temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, pe lîngă dividendele cuvenite potrivit legii, şi produse agricole sau bani, la opţiunea acţionarilor, reprezentind echivalentul valoric a 300 kg grîu STAS pe hectarul reconstituit ca acţiuni, cu reflectarea corespunzătoare în cheltuielile societăţilor comerciale respective.


  Articolul 2

  Pentru anul 1991, societăţile comerciale agricole pe acţiuni, indiferent de ponderea capitalului deţinut de stat, vor acorda acţionarilor, persoane fizice, dividendele cuvenite potrivit legii.
  În situaţiile în care dividendele sînt mai mici de 7.000 lei hectarul reconstituit în acţiuni, se va acorda acţionarilor o sumă pînă la concurenta a 7.000 lei pe hectar din profitul realizat de societatea comercială înaintea plăţii impozitului pe profit.
  În condiţiile în care societăţile comerciale au realizat un profit inferior sumelor ce urmează a fi acordate acţionarilor - persoanele fizice - sau nu au obţinut profit, diferenţele se vor include în cheltuielile anului 1992.
  Realizarea impozitului pe profit se va face de către direcţiile generale ale finanţelor publice, pe seama impozitului pe profit în anul 1992, pe baza documentelor justificative prezentate de societăţile comerciale agricole în cauza.


  Articolul 3

  În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va stabili, prin hotărîre, măsuri de organizare, în societăţi comerciale pe acţiuni, a activităţii de producţie agricolă din suprafeţele deţinute de institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie din agricultura, precum şi de către regiile autonome cu activitate agricolă.
  În acest scop, institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, vor stabili suprafeţele de teren necesare cercetării şi producţiei experimentale, precum şi cele destinate producerii de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi animalelor de rasa.


  Articolul 4

  Persoanele fizice, ale căror terenuri au trecut în proprietatea statului, ca efect al unor legi speciale, altele decît cele de expropriere, şi se afla în patrimoniul regiilor autonome cu activitate agricolă, institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, vor primi 10% din profitul obţinut pe hectar din activitatea agricolă pe anul 1991, însă nu mai puţin de 7.000 lei pe hectar.
  Prevederile art. 2 alin. 2-4 se aplică în mod corespunzător.
  Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate vor stabili suprafeţele de teren pentru persoanele fizice prevăzute la alin. 1, în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, şi vor emite decizii pentru persoanele îndreptăţite, pe care le vor comunică acestora, precum şi regiilor autonome, institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, în vederea acordării drepturilor stabilite potrivit prevederilor legii.


  Articolul 5

  Sumele cuvenite acţionarilor, potrivit prevederilor prezentei legi, sînt neimpozabile.
  -------------------------