ORDIN nr. 48 din 24 martie 2021privind aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 1 aprilie 2021
  Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. b), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1), (3) și (9), art. 8 alin. (1) lit. a), d), e) și g), alin. (2), (4) și (8), art. 9 alin. (6) și (8), art. 12 alin. (2), art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1) lit. a), alin. (4) și (5), art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (1) lit. b), g) și alin. (7), art. 19, art. 21 alin. (3) și art. 27 alin. (3) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode

  București, 24 martie 2021.
  Nr. 48.

  ANEXĂ

  NORME DE APLICARE
  a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare,
  misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea
  unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat