HOTĂRÂRE nr. 493 din 19 mai 2010
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 15 iunie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta hotărâre au înţelesul stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România.


  Articolul 2

  Se aprobă Structura funcţională a Consiliului INIS, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Borbely Laszlo
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 19 mai 2010.
  Nr. 493.


  Anexa 1

  REGULAMENT 19/05/2010


  Anexa 2

  STRUCTURA FUNCŢIONALĂ
  a Consiliului Infrastructurii naţionale
  pentru informaţii spaţiale în România
                                       ┌────────────┐
                                       │Preşedintele│
                                       └──────┬─────┘
                                              │
                                              │
                                              ▼
                                     ┌────────────────┐
                                     │Vicepreşedintele│
                                     └────────┬───────┘
                                              │
                                              │
                                              │
                   ┌───────────────┐ │
                   │ Secretariatul ├──────────┤
                   └───────────────┘ │
                                              │
                                              │
                                              │
                                              ▼
                                        ┌────────────┐
                                        │ Membrii │
                                        └────────────┘

  -------