ORDIN nr. 1.633 din 17 noiembrie 2021pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru administrație nr. 137/2012 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societății "Eurobusiness Parc Oradea" - S.R.L.
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 25 noiembrie 2021
  Având în vedere prevederile:– art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;– art. 8 alin. (7) și (8) și ale art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
  ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului delegat pentru administrație nr. 137/2012 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societății "Eurobusiness Parc Oradea" - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 19 iunie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:
  Ordin
  privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea-S.A.
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:
  a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea, județul Bihor, Șoseaua de Centură - Strada Ogorului nr. 4 și identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 175984, 175985, 175991, 175993, 177729, 177365, 177433-177437, 183275, 183276, 187390-187392, 187985, 187986, 187994, 187995, 188154, 188155, 190248, 190284, 192501, 192502, 192791,192792,192800-192803, 192878, 192879,192881-192886, 194245, 195110-195112, 199168, 200230, 201461, 202065, 202082, 202739-202741, 202768-202770, 203017, 203018, 203260, 203283, 203285, 203293, 203294, 203296, 203302, 203303, 203319, 203362, 203490, 204669, 204686-204688, 205877, 205878, 205932, 205933, 206048, 206049, 208032, 208033, 208035 și 208036, eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea;
  b) are o suprafață de 80,19 ha.
  3. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltan

  București, 17 noiembrie 2021.
  Nr. 1.633.

  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  (Anexa la Ordinul nr. 137/2012)

  -----