HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 20 octombrie 2023privind modificarea denumirii, valorii de inventar și caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Casei Județene de Pensii Neamț
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023
  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă modificarea denumirii, valorii de inventar și caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Casei Județene de Pensii Neamț, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerul Muncii și Solidarității Sociale își va actualiza datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Ilie Stanciu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat

  București, 20 octombrie 2023.
  Nr. 1.010.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului la care se modifică denumirea, caracteristicile tehnice și valoarea de inventar


  Administratorul

  Nr. MF

  Codul de clasificare

  Denumirea bunului

  Adresa

  Elementele-cadru de descriere tehnică

  Anul dobândirii

  Valoarea de inventar - lei -

  Valoarea de inventar actualizată - lei -

  Baza legală

  Casa Județeană de Pensii Neamț CUI 13598004

  121075

  8.29.08

  Clădire și teren

  Țara: România; județul: Neamț; MRJ Piatra-Neamț, str. Mihai Eminescu nr. 57

  - suprafața construită = 218,5 mp
  - suprafața desfășurată = 218,5 mp
  - regim de înălțime: P
  - suprafață teren = 147,25 mp
  CF 65425 Piatra-Neamț
  CF 65425 - C1-U2 Piatra-Neamț
  CF 65425 - C1-U3 Piatra-Neamț

  2001

  461.214

  Clădire = 294.172; Teren = 98.929

  Legea nr. 19/2000; Protocol DGMPS - CJP Neamț 10.067/2001;
  Protocol CJP - ITM Neamț nr. 44.877/11.105/2023

  TOTAL

   

   

   

   

   

   

   

  393.101

   

  (la 17-11-2023, Anexa a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 1.010 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 17 noiembrie 2023 )

  -----