HOTĂRÂRE nr. 569 din 22 octombrie 1993
pentru aprobarea Protocolului celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 1 noiembrie 1993  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Protocolul celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Jakarta la 3 septembrie 1993.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul comerţului
  Cristian Ionescu
  p. Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe
  Marcel Dinu
  secretar de stat
  Bucureşti, 22 octombrie 1993.
  Nr. 569.
  -------