ORDIN nr. 269 din 1 aprilie 2003
pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, etichetarea şi marcarea unor zaharuri destinate consumului uman
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 269 din 1 aprilie 2003
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Nr. 453 din 14 mai 2003
 • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Nr. 81 din 27 mai 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 16 iunie 2003  Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,
  vazand Referatul de aprobare nr. 125.458 din 31 martie 2003 întocmit de Direcţia generală de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice,
  ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele cu privire la natura, conţinutul, originea, etichetarea şi marcarea unor zaharuri destinate consumului uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, respectiv, oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 124/297/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, etichetarea şi marcarea unor zaharuri destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 27 septembrie 2001.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 18 luni de la data publicării.
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Consumatorilor,
  Rovana Plumb,
  secretar de stat


  Anexă

  NORMA 01/04/2003