ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 25 martie 1999pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 31 martie 1999
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:

  Articolul UNIC

  La articolul 15, alineatul (1) litera a) și alineatul (2) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și vor avea următorul cuprins:
  (la 25-06-1999, Partea introductivă a Articolului UNIC a fost modificată de Articolul UNIC din LEGEA nr. 114 din 23 iunie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 25 iunie 1999 )

  a) câte 12 călătorii interne gratuite, dus-întors, sau 24 de călătorii simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferată, la tren de orice rang, pentru marii mutilati, pentru invalizii de război, precum și pentru veteranii de război decorati cu ordine și medalii.
  Veteranii de război nedecorati, precum și văduvele de război au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 călătorii interne gratuite, dus-întors, sau la 12 călătorii simple pe calea ferată, la tren de orice rang. Generalii și ofițerii călătoresc la clasa I, iar ceilalți veterani de război nedecorati și văduvele de război, la clasa a II-a.

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministru de stat, ministrul apărării naționale,
  Victor Babiuc
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes

  -----