ORDIN nr. 1.059 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*)
privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice
(actualizat până la data de 20 august 2009*)
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 23 aprilie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 20 august 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 2.168 din 14 iulie 2008; ORDINUL nr. 2.492 din 17 august 2009.
  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 12.2.2, 12.2.3 şi 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007,
  având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 619/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 7 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 7 aprilie 2008.
  Nr. 1.059.

  Anexă

  NORMA 07/04/2008