PROCEDURĂ din 20 aprilie 2022de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit prevăzute la art. 3^1 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Nr. 421 din 20 aprilie 2022
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 53 din 21 aprilie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 28 aprilie 2022 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 421/53/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 409 din 28 aprilie 2022.


  Articolul 1

  Emiterea rovinietelor cu titlu gratuit pentru vehiculele care efectuează transporturi în cadrul unor misiuni de protecție civilă sau misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în acest scop, în condițiile în care termenele stabilite la art. 3^1 alin. (2) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi respectate, se realizează de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., denumită în continuare CNAIR - S.A., la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.


  Articolul 2
  (1) Solicitarea prevăzută la art. 1 se transmite prin e-mail și este anunțată în prealabil prin telefon.(2) Adresele de corespondență prin e-mail și numerele de telefon alocate în vederea comunicării sunt stabilite de comun acord de către CNAIR - S.A. și Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerul Afacerilor Interne.(3) Subiectul e-mailului transmis va fi personalizat, de forma „Solicitare roviniete zz.ll.aaaa“.(4) Solicitarea se transmite în format *.xls/.xlsx, conform anexei care face parte integrantă din prezenta procedură și cuprinde lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor, însoțită de copii de pe certificatele de înmatriculare ale acestora, precum și perioada de desfășurare a transporturilor pe teritoriul României.(5) În cazul unui ansamblu de vehicule, numărul de înmatriculare al vehiculului motor și numărul de înmatriculare al vehiculului tractat se înscriu asociat, în conformitate cu configurația în care circulă.(6) Dimensiunea e-mailului transmis, care conține fișierul în format *.xls/.xlsx și copiile de pe certificatele de înmatriculare, nu va depăși 10 Mb.(7) Solicitarea se transmite de către Departamentul pentru Situații de Urgență de îndată ce se primește informarea privind desfășurarea misiunii urgente.


  Articolul 3
  (1) Pentru solicitările primite în intervalul orar 8.00-20.00, în cazul zilelor lucrătoare, respectiv intervalul orar 10.00-14.00, în cazul zilelor nelucrătoare sau de sărbătoare legală, CNAIR - S.A. emite, în cursul aceleiași zile, numărul minim de roviniete cu titlu gratuit în funcție de tipul vehiculului și de duratele de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, astfel încât să fie acoperită integral perioada de desfășurare pe teritoriul României a transporturilor, așa cum a fost solicitată, și informează Departamentul pentru Situații de Urgență, prin e-mail, cu privire la emiterea acestora prin transmiterea documentului „Copie client“ care atestă emiterea rovinietelor solicitate și înscrierea informațiilor în baza de date a Sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei (SIEGMCR).(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru solicitările primite în afara termenelor prevăzute, personalul CNAIR - S.A. emite rovinietele solicitate până cel târziu la ora 11.00 a zilei următoare.


  ANEXĂ

  la procedură
  Nr. crt.Nr. înmatriculare autovehiculNr. înmatriculare semiremorcă/remorcăȚara de înmatriculare a autovehicululuiData de începere a transportului pe teritoriul RomânieiData de finalizare a transportului pe teritoriul RomânieiNr. de zileObs.
  01234567

  Instrucțiuni pentru completare:
  Coloana 1/Coloana 2
  [ ] se completează în coloana 1 numărul de înmatriculare al autovehiculului (vehicul solo/cap tractor/camion);
  [ ] se completează în coloana 2 numărul de înmatriculare al semiremorcii/remorcii, dacă este cazul;
  [ ] se folosesc caractere numerice și alfanumerice înscrise cu litere mari (CAPS);
  [ ] nu se folosesc spații sau caractere speciale (-,/ etc.).

  Coloana 3
  [ ] se înscrie țara de înmatriculare a autovehiculului;
  [ ] se folosesc caractere alfanumerice înscrise cu litere mari (CAPS);
  [ ] nu se folosesc spații sau caractere speciale (-,/ etc.).

  Coloana 4/Coloana 5
  [ ] se înscrie data de începere/de sfârșit a transportului pe teritoriul României;
  [ ] câmpul va fi de format dată, utilizându-se formatul zz-ll-aaaa;
  [ ] data înscrisă în coloana 4 nu poate fi anterioară celei în care s-a transmis solicitarea.

  Coloana 6
  [ ] numărul de zile de desfășurare a transportului pe teritoriul României, rezultat utilizând formula „Coloana 5 – Coloana 4 + 1 zi“.

  Coloana 7
  [ ] informații suplimentare, dacă este cazul.

  ----