LEGE Nr. 106 din 3 octombrie 1992
pentru aderarea României la Convenţia privind răspunderea civilă pentru daune nucleare şi la Protocolul comun referitor la aplicarea Convenţiei de la Viena şi a Convenţiei de la Paris
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 15 octombrie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  România adera la Convenţia privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, încheiată la Viena la 21 mai 1963, şi la Protocolul comun referitor la aplicarea Convenţiei de la Viena şi a Convenţiei de la Paris, încheiat la 21 septembrie 1988.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN

  CONVENTIE 21/05/1963
  PROTOCOL 21/09/1988