ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 8 aprilie 1999
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 8 aprilie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. După alineatul 1 al articolului 92^2 se introduce un alineat cu următorul cuprins:
  "În cazul modalităţilor de stingere a creanţelor bugetare restante prevăzute la lit. a) şi b), preţul acţiunilor se stabileşte pe baza raportului dintre cerere şi oferta, fără a exista un preţ minim."
  2. Alineatul 3 al articolului 92^3 se abroga.
  3. După alineatul 2 al articolului 92^11 se introduce un alineat cu următorul cuprins:
  "Aplicarea modalităţilor de stingere a creanţelor bugetare restante prevăzute la art. 92 2 nu este supusă controlului Curţii de Conturi."


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, dându-se articolelor o noua numerotare.
  p. PRIM-MINISTRU,
  VICTOR BABIUC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul muncii şi protecţiei
  sociale,
  Alexandru Athanasiu
  p. Ministrul industriei şi
  comerţului,
  Nicolae Staiculescu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor
  -----------