ORDIN nr. 203 din 10 martie 2002
privind preschimbarea certificatelor de clasificare şi/sau a licenţelor de turism
EMITENT
 • MINISTERUL TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 28 martie 2002  Ministrul turismului,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2002 privind clasificarea structurilor de primire turistice şi a Hotărârii Guvernului nr. 238/2001 privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism,
  în scopul protecţiei turistilor şi îmbunătăţirii informării beneficiarilor serviciilor turistice,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Agenţii economici din turism, posesori de certificate de clasificare şi/sau licenţe de turism emise de Ministerul Comerţului şi Turismului sau de Autoritatea Naţionala pentru Turism - Oficiul de Autorizare şi Control, au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin să solicite preschimbarea acestora cu noile tipuri de documente eliberate de Ministerul Turismului.


  Articolul 2

  Preschimbarea documentelor prevăzute la art. 1 se realizează de către Ministerul Turismului gratuit, în baza cererii agentului economic, însoţită de originalul vechilor certificate sau licenţe şi de copia de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului.


  Articolul 3

  Certificatele de clasificare şi licentele de turism pentru care nu s-a solicitat preschimbarea în termenul prevăzut la art. 1 devin nule.


  Articolul 4

  Agenţii economici posesori de certificate de clasificare sau licenţe de turism au obligaţia să asigure afişarea acestora în original sau copii xerox color, inramate estetic, la recepţia structurii de primire turistice şi, respectiv, la sediul agenţiei de turism.


  Articolul 5

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul turismului,
  Matei-Agathon Dan
  --------