ORDIN nr. 224 din 7 aprilie 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008  Văzând Referatul de aprobare nr. 63.328 din 4 martie 2008, aprobat de Direcţia generală de inspecţii tehnice şi control,
  având în vedere prevederile art. 27 şi ale art. 28 alin. (4) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, ale art. 66 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002, şi ale art. 30 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  (2) Verificarea şi controlul respectării prevederilor prezentului ordin, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol.
  (3) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată.


  Articolul 3

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, comercianţii cu amănuntul ai vinului de masă în vrac au obligaţia îndeplinirii condiţiilor în vederea autorizării actualelor spaţii de comercializare a vinului de masă în vrac.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Albu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 7 aprilie 2008.
  Nr. 224.


  Anexă

  NORMA 07/04/2008